Руниверсалис:Переводы статей Руниверсалис/pl/Tradycyjne wartości w Rosji

Материал из энциклопедии Руниверсалис

Tradycyjne wartości w Rosji — moralne, ideologiczne wytyczne, które są historycznie nieodłączne od rosyjskiego społeczeństwa i tworzą rosyjską przestrzeń kulturową.

Definicja tradycyjnych wartości, a także polityka ich zachowania i umacniania zostały zatwierdzone dekretem prezydenta Rosji «O zatwierdzeniu podstaw polityki państwa na rzecz zachowania i umacniania tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i moralnych» podpisanym 9 listopada 2022 r. [1].

Dekret został opracowany przez grupę roboczą badaczy (V. V. Aristarkhov, S. G. Volobuev, A. B. Rudakov, P. A. Shashkin) z Rosyjskiego Instytutu Badawczego Dziedzictwa Kulturowego i naturalnego im. D.S.Lichaczewa (Instytutu Dziedzictwa)[2]

Zgodnie z dekretem tradycyjne wartości definiuje się w następujący sposób:

«Tradycyjne wartości to wytyczne moralne, które kształtują światopogląd obywateli rosyjskich, przekazywane z pokolenia na pokolenie, leżące u podstaw ogólnorosyjskiej tożsamości obywatelskiej i jednolitej przestrzeni kulturowej kraju, wzmacniające jedność obywatelską, które znalazły swój wyjątkowy, oryginalny przejaw w duchowym, historycznym i kulturalnym rozwoju wielonarodowego narodu Rosji.»

Dekret zauważa, że religie, które stały się częścią historycznego i duchowego dziedzictwa Rosji — Chrześcijaństwo, Islam, Buddyzm, Judaizm i inne — miały znaczący wpływ na kształtowanie tradycyjnych wartości, podkreślając jednocześnie szczególną rolę Prawosławia we wzmacnianiu tradycyjnych wartości w Rosji.